მთავარი
კომპანიის კუთვნილებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ჩამონათვალი

ქობულეთი

http://maps.google.com/maps?ll=41.890301,41.772741&z=16&t=h&hl=en

  

 

თბილისი, ოქროყანა

http://maps.google.com/maps?ll=41.683766,44.764259&z=15&t=h&hl=en

   

 

თბილისი, ავჭალა

http://maps.google.com/maps?ll=41.808779,44.792742&z=16&t=h&hl=en

    

 

თბილისი, მოსკოვის პროსპექტი.

http://maps.google.com/maps?ll=41.676092,44.872967&z=16&t=h&hl=en