მთავარი arrow პროდუქცია
პროდუქცია

კომპანია ,,მეტალინვესტი“ გთავაზობთ პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს:

 • არმატურა: А500, 25Г2С, 
 • ცხლად ნაგლინი, ცივად ნაგლინი ფურცელი
 • ცივად ნაგლინი ფურცელი: 08ПС
 • კუთხოვანა: ცხლად ნაგლინი ст.3, 09Г2С
 • გლინულა (,,კატანკა“)
 • არმატურის ფიქსატორები
 • პროფნასტილი 0,845 X 12 X 0.6
 • ხუფები კონსერვირებისთვის
 • კრაუნ საცობი
   

 


MetalInvestცივად ნაგლინი ფურცელი

     ცივად ნაგლინი ფურცელი მზადდება გოსტ 9045-93 მიხედვით, 3.9 მმ-მდე სისქით, შემდეგი მარკის ფოლადისგან: 08ю, 08пс, 08кп.
სორტამენტი შეესაბამება გოსტ 19904-74.
ფოლადის ქიმიური შედგენილობა შეესაბამება გოსტ 9045-93.
ზედაპირის მდგომარეობის მიხედვით, ნახშირბადმცირე ცივად ნაგლინი ხარისხიანი ფოლადის ფურცლები იყოფა შემდეგ სახეებად: პრიალა, გლუვი და ხორკლიანი. 
     მომხმარებლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ცივად ნაგლინი, მოთუთიებული ფურცელი. ნაგლინი უნდა მზადდებოდეს თერმული დამუშავების პირობებში, რომლის სახეს ადგენს მწარმოებელი.


Metalinvestცხლად ნაგლინი ფურცელი

     ცხლად ნაგლინი ფურცლის მიწოდება ხდება ფურცლების ან რულონების სახით და შეიძლება იყოს: ჩვეულებრივი ხარისხის, მცირედ ლეგირებული, კონსტრუქციული, ხარისხიანი.
     გაყიდვაშია სხვადასხვა ზომისა და მარკის ცხლად ნაგლინი ფურცელი.

     ცხლად ნაგლინი ფურცელი იყოფა:

 1. ნაგლინის სიზუსტის მიხედვით 12 მმ სისქისას: მომატებული სიზუსტის - ა, ნორმალური  სიზუსტის - ბ;
 2. სიბრტყივობის მიხედვით: განსაკუთრებით მაღალი სიბრტყივობის, მაღალი სიბრტყივობის, გაუმჯობესებული სიბრტყივობის, ნორმალური სიბრტყივობის.
 3. ნაწიბურის ტიპის მიხედვით: ნაშური ნაწიბურით, ჩამონაჭერი ნაწიბურით;
 4. ზომების მიხედვით. 

     ჩვეულებრივი ხარისხის ფურცელი  მზადდება თხელფურცლოვანი ფოლადისგან (სისქე 0.5 – 3.9 მმ) გოსტ 16523-89 და სქელფურცლოვანი ფოლადისგან (სისქე 4-160 მმ) გოსტ 14637-89.

     ფურცლის სორტამენტი შეესაბამება გოსტ 19903-74, ქიმიური შედგენილობა - გოსტ 380. ნორმირებული მახასიათებლების მიხედვით ფურცელი იყოფა 6 კატეგორიად: 1-5 ცხლად ნაგლინი მდგომარეობა, me-6: განმტკიცებული მდგომარეობა. ფურცელი მზადდება თერმული დამუშავების პირობებში, ამოჭმული და ამოუჭმელი ზედაპირით.


MetalInvestარმატურა

     არმატურა სორტული ნაგლინის სახეობაა, კერძოდ, გლუვი (გლუვი არმატურა ა1) და პერიოდული პროფილის (დაღარული არმატურა ა3) ცხლად ნაგლინი მრგვალი ფოლადი, განკუთვნილი ჩვეულებრივი და წინასწარ დაძაბული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებისთვის.

 

 

 

 

 

 

 

 


Metalinvestგლინულა (”კატანკა“)

     ჩვეულებრივი ხარისხის ნახშირბადოვანი ფოლადის გლინულა, რომელიც განკუთვნილია მავთულზე გადაჭიმვისა და სხვა მიზნებისთვის, მზადდება გოსტ 535-88 თანახმად. ამასთან, გლინულას სორტამენტი შეესაბამება გოსტ 30136-95.
გლინულას ამზადებენ ჩვეულებრივი ხარისხის, განჟანგვის ყველა დონის ნახშირბადოვანი ფოლადისგან (ფოლადის მარკები СтО, Ст1, Ст2, СтЗ), გოსტ 380 მიხედვით.
გაცივების მეთოდის მიხედვით, გლინულა შეიძლება გაცივებულ იქნას ჰაერზე ან დაექვემდებაროს ერთსტადიურ (У01) ან ორსტადიურ (У02) დაჩქარებულ გაცივებას.

გლინვის სიზუსტის მიხედვით გლინულა მზადდება გოსტ 2590 მიხედვით:
• ბ — მომატებული სიზუსტის; 
• გ — ჩვეულებრივი სიზუსტის.

გლინულას ამზადებენ დიამეტრით 6.5, 8.0 и 10.0 გორგლების სახით, რომლებიც ერთი უწყვეტი მონაჭერისგან შედგება.
გლინულა გამოიყენება მავთულზე გადასაჭიმად (ТУ 14-15-212-89) და შეფუთვისთვის/სხვა მიზნებისთვის (ТУ 14-15-213-89).


MetalInvestკუთხოვანა

     კუთხოვანა სორტული ნაგლინის ლითონის ნაკეთობაა, რომელსაც ამზადებენ მილის დგანებზე ხარისხიანი კონსტრუქციული ფოლადისგან. ნაგლინი ლითონის კუთხოვანა გამოიყენება პრაქტიკულად ყველა სფეროში, განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება სამშენებლო ინდუსტრიაში ბეტონის გასაძლიერებლად მაგარი არმატურის სახით (ასევე შველერი, ტესებრი და ორტესებრი კოჭები) მაღალ კარკასულ შენობათა მონოლითურ ნაგებობებში, მძიმედ დატვირთულ და დიდმალიან გადახურვებსა და საფარებში.

 

 


MetalInvestარმატურის მრგვალი ფიქსატორები

     არმატურის მრგვალი ფიქსატორები (დამცავი საფარის ფიქსატორები) განკუთვნილია ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ სიბრტყეებში დამცავი საფარის ფორმირებისთვის. გამოიყენება 5 მმ (ფიქსატორები5/10, 5/15, 5/20, 5/25, 5/30), 10-12 მმ (ფიქსატორი 12/20), 12 მმ (ფიქსატორი 12/30) დიამეტრის არმატურასთან ერთად. არმატურის მრგვალი ფიქსატორები უზრუნველყოფს დამცავ ფენას 10 მმ-დან 30 მმ-მდე.
მათი გამოშვება ხდება შეზღუდული სიგრძით საზომი სიგრძის ფარგლებში.

 


პროფნასტილი Н75

     პროფნასტილი  Н75 შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც პროფნასტილი სახურავისთვის და როგორც მზიდი პროფნასტილი. პროფნასტილი  Н75 წარმოადგენს ფურცლოვან გოფრირებულ პროფილებს ფურცლის სიგანეზე გამეორებადი გოფრებით.

MetalInvest
     პროფნასტილი  Н75 გააჩნია რიგი უპირატესობანი:
- მაღალი კოროზიამედეგობა და მექანიკური სიმტკიცე;
- შედარებითი სიმსუბუქე (წონა 1 კვ.მ. – 5-16 კგ);
- მასალა ადვილად ექვემდებარება მექანიკურ დამუშავებას საყოფაცხოვრებო პირობებში: იჭრება, იბურღება, არ საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას მონტაჟისას;
- დაბალი ღირებულება, მცირე ფინანსური და ფიზიკური ხარჯები მონტაჟისას, მოვლის ხარჯების არარსებობა;
- მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობა;
- ეკოლოგიური სისუფთავე.

 

 ლითონის ხუფები დამკვეთის ლოგოთი

ჩვენ ვაწარმოებთ ხუფებს СКО 1-82 ორ ვარიანტად. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისებურებანი: ხუფები კონსერვირებისთვის სახლის პირობებში СКО 1-82 და ხუფები სამრეწველო კონსერვირებისთვის СКО 1-82

 
MetalInvest
ლითონის ხუფები
ხუფები კონსერვირებისთვის სახლის პირობებში СКО 1-82
შუშის კონსერვის ქილებისთვის, ტიპ-ზომა 1-82
     ხუფები კონსერვირებისთვის სახლის პირობებში СКО 1-82 მზადდება საკვები თუნუქისგან, რომელიც განკუთვნილია კონსერვის შეფუთვისთვის, თანამედროვე ლაქსაღებავების გამოყენებით, რომლებსაც გააჩნიათ მაღალი მედეგობა მექანიკური დაზიანებების, ტუტე და მჟავა გარემოს მიმართ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონსერვირებული საკვები პროდუქტების შენახვის უზრუნველსაყოფად.


ლითონის ხუფები
ხუფები სამრეწველო კონსერვირებისთვის СКО 1-82
შუშის კონსერვის ქილებისთვის, ტიპ-ზომა 1-82
ТУ 10.244.003-90

     ხუფები სამრეწველო კონსერვირებისთვის СКО 1-82 მზადდება საკვები თუნუქისგან, რომელიც განკუთვნილია კონსერვის შეფუთვისთვის, თანამედროვე ლაქსაღებავების გამოყენებით, რომლებსაც გააჩნიათ მაღალი მედეგობა მექანიკური დაზიანებების, ტუტე და მჟავა გარემოს მიმართ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონსერვირებული საკვები პროდუქტების შენახვის უზრუნველსაყოფად.

MetalInvest     სხვადასხვა აგრესიული გარემოს მიმართ მედეგობის მაქსიმალური დონე იძლევა მათი გამოყენების შესაძლებლობას ყველა სახის კონსერვის (მურაბები, ჯემები, კონფიტურები, პიურე, მარინადები, მწნილი, მოშუშული ხორცი და ა.შ.) კონსერვირებისას მომზადების სხვადასხვა მეთოდებით. ეს მიიღწევა სპეციალური ლაქსაღებავების გამოყენებით, რომლებსაც აქვთ უნივერსალური თვისებები, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს მოიცვან საკონსერვო პროდუქციის მთელი ასორტიმენტი.
     დღეს ჩვენ გთავაზობთ ახალი ლაქსაღებავების გამოყენებით დამზადებულ ხუფებს. ისინი განსხვავდება შიდა ზედაპირის ფერით, რომელსაც მონაცრისფრო-რუხი ელფერი დაჰკრავს,  ვინაიდან ხარისხობრივი მახასიათებლების ასამაღლებლად გამოიყენება ემალები, რომელთა შემადგენლობაში შესულია სპეციალური შემვსებები, რომლებიც მექანიკური ზემოქმედებისადმი მომატებულ მედეგობას უზრუნველყოფს.
     ჩვენს მიერ დამზადებული სამრეწველო კონსერვირების ხუფების ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნებია:

 • ხუფების შიდა ზედაპირის გაძლიერებული ორფენიანი ლაქის საფარი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ მედეგობას სხვადასხვა აგრესიული გარემოსა და მექანიკური ზემოქმედების მიმართ;
 • ელექტროლიტური მოკალვის მაღალი ხარისხის თეთრი თუნუქის გამოყენება (თუნუქის სისქე 0.22 მმ).
 • დამკვეთის ესკიზების მიხედვით ნებისმიერი სირთულის ლითოგრაფიის დატანის შესაძლებლობა.
 • ხუფის დამზადების შესაძლებლობა როგორც სიხისტის წიბოთი, ისე მის გარეშე (სიხისტის წიბოს გამოყენება უზრუნველყოფს ხუფის მთელი კონსტრუქციის დამატებით სიმტკიცეს).

კრაუნ საცობი

MetalInvest     მინერალური წყაროს წყლის, ტკბილი სასმელების, წვენების, ლუდის დაცობის საბაზრო კვლევები აჩვენებს მომხარებლის ინტერესს ამ სახის საქონლისადმი, რომელიც ჩამოსხმულია კლასიკური ვარიანტით, ე.ი. ლითონის კრაუნ საცობით 0.33-დან 0.5 ლ-მდე შუშის ბოთლებში, სხვადასხვა მოდიფიკაციებით, საცობის ზედაპირზე დატანებული ლოგოს აბრევიატურის ჩათვლით. 

     რუსეთის ბაზარზე შემოსულმა ახალმა ტექნოლოგიებმა - პლასტიკისა და პოლიეთილენის ჭურჭელმა, შესაბამისად, საცობების სხვა ვარიაციებმა, მართალია, კონკურენცია გაუწია სამამულო მწარმოებლებს, მაგრამ მომხმარებელმა ,,მოიყირჭა“ ხელოვნულ ჭურჭელში სასმელების ანალოგიური მასობრივი ჩამოსხმა და უკანასკნელ სამ-ოთხ წელიწადში შესამჩნევად გაიზარდა ინტერესი სამამულო სამომხმარებლო ბაზარზე მოწოდებული ყველა სახის სასმელების კლასიკური სქემის გამოყენების მიმართ.

     მდარე ხარისხის სასმელებმა და ჩვენი მწარმოებლების ცნობილი ბრენდების გაყალბებებმა, მაღალი დონის მხატვრულ პოლიგრაფიასთან ერთად, გამოიწვია ის, რომ სასმელი უბრალოდ საშიში გახდა ჩვენი თანამემამულეების ჯანმრთელობისთვის. ლოგოიანი კრაუნ საცობით დაცული შუშის ბოთლი მკაფიოდ განსაზღვრავს აღნიშნული საქონლის ადგილმდებარეობას, დამზადების ადგილსა და გამოშვების თარიღს.

     ამგვარად, კრაუნ საცობი მეორედ დაიბადა და მოთხოვნის ახალი თალღისას მწარმოებლებს მეორე სუთქვა გაეხსნათ. რა თქმა უნდა, თავად კრაუნ საცობის დამზადებაშიც მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, და არა მხოლოდ ესტეთიკური თვალსაზრისით. მაგალითად, ცნობილი კარტონის შაურიანის ნაცვლად, რომელიც ფირით იყო დაფარული, ამჟამად, ყოველი საცობის ძირში ასხამენ სპეციალურ საკვებ პასტას, ასევე თანამედროვე პოლიმერულ მასალებს: პოლიეთილენს, პოლივინილქლირიდს და სხვ. ამგვარად, კრაუნ საცობი შეესაბამება გოსტ-ებს და თანამედროვე კვების მრეწველობის სტანდარტებს.